Prioritetinės veiklos kryptys

2013 METŲ  PRIORITEINĖS VEIKLOS KRYPTYS:

 1. 1.Pagerinus įstaigos vadybą (pakeista organizacine struktūra atsakomybę daugiau susieti surezultatais,  sustiprinti flotilių savarankiškumą,  skatinti darbuotojų aktyvumą ir siekį kelti savo kvalifikaciją), siekiant aukštesnės ugdymo kokybės (daugiau ugdymą sieti su ruošimu gyvenimui, sveikatingumo ir skautiškų įsipareigojimų skatinimu), sustiprinti įstaigos konkurentabilumą.
 2. 2.Susistiprinus visų trijų flotilių – būrelių darbo grupių savarankiškumą, patobulinti ugdymo procesą, išplėsti galimybes geriau tenkinti būtent skirtingus ir kintančius ugdymosi, pagalbos poreikius.
 3. 3.Pagal Centro darbo jėgos ir finansines galimybes, sutelkiant visus turimus ir pritraukiamus išteklius, partnerystės tinklo plėtrą, gamybą ir bendruomenės paramą ir iniciatyvas,pabaigti iš esmės atnaujinti  visų Centro pastato Taikos pr. 57 patalpų nors minimalias bei saugesnes uosto (R. Kalantos gatvėje) edukacines aplinkas, darbo vietas ir  kitą materialinę bazę.

 

2013 METŲ PAGRINDINIAI UŽDAVINIAI:

 1. Atstatyti  sumažėjusį ugdomų mokinių skaičių, panaikinus daugumą filialų mokyklose.
  1. 2.Plėčiant paslaugų įvairovę, pradėti vykdyti Bendrojo fizinio paruošimo neformaliojo ugdymo programą.  Stiprinant flotilių savarankiškumą, savitumą, sudaryti didesnes pasirinkimo galimybes.
  2. 3.didesnio efektyvumo  per turistinius ir kitus užsiėmimus (10-12 mokinių) bei mažinti mokinių kaitą, dažniausiai susijusią su ugdymo kokybe būreliuose, silpna valčių sistema.
  3. 4.Skirti daugiau dėmesio būrelių ir individualus mokinių  pasiekimo lygiui, bendravimui su jų tėvais, vyresniųjų jūrų skautų ir vadovų bendradarbiavimui, gerosios patirties               
  4. 5.Sudaryti mokiniams daugiau galimybių naudotis naujai išplėtotomis saugiomis edukacinėmis aplinkomis Centro pastate, uoste, sutvarkyti pastato ir kiemo dokumentaciją.
Atnaujinta: Sekmadienis, 2013 lapkričio 03 23:35
Paskelbta: Trečiadienis, 2011 lapkričio 23 10:12

Papildoma informacija