Vizija ir misija

Kauno jūrų skautų laisvalaikio centro tikslas - vadovaujantis jūrų skautavimo ideologija, jūrų kadetų ugdymo reikalavimais, derinant ir plėtojant abiejų marinistinių vaikų ir jaunimo ugdymo judėjimų lavinimo ir auklėjimo sistemas ir metodus, tradicijas, tenkinti jaunų žmonių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius, padedant atskleisti ir plėtoti kūrybines, dvasines, intelektines asmens galias bei ugdyti, atsakingus, sąmoningus, tvirto būdo ir kilnios dvasios, aktyvius, savo šalies piliečius, lyderius, kūrybingas ir savarankiškas asmenybes, įgijusias kompetencijų, įgūdžių, būtinų sėkmingam, kūrybingam dalyvavimui šalies pilietiniame ir socialiniame gyvenime.

            Kauno jūrų skautų laisvalaikio centro misija - būti miesto neformalaus mokinių marinistinio bei žygeiviško ugdymo institucija. Ji įvairaus amžiaus mokiniams, sutinkantiems būti ugdomais jūrų skautavimo vertybėmis ir metodu per: saviugdos skatinimą ir praktinę veiklą mažų grupių pagrindu, pažinimo, lavinimosi, saviraiškos, turiningo laisvalaikio poreikių tenkinimą, buriavimo, vandens žygeivystės, stovyklavimo, užsienio mainų, rengimo kariuomenei neformalų mokymą - įsipareigoja suteikti konkrečių įgūdžių, mokėjimų ir padėti susiformuoti dorovinių vertybių sistemą.

            Kauno jūrų skautų laisvalaikio centro vizija - tenkinti narių poreikius ir suteikti jiems naujų kompetencijų ir gebėjimų, stiprinti dvasines vertybes, padėti išsaugoti tautinį identitetą, kad jauni žmonės taptų aktyviais Lietuvos ir Europos piliečiais.

Kauno jūrų skautų laisvalaikio centro kredo - per jūrų skautų veiklą, tarnavimą Lietuvos- jūrinės valstybės idėjai, padėti šeimai, mokyklai, bažnyčiai ugdyti Lietuvos jūrų skautų narius dorus, kilnios dvasios, tvirto būdo, sveikos gyvensenos, sąmoningus žmones ir naudingus piliečius savo tėvynei ir pasaulio bendruomenei.

 

 

Atnaujinta: Trečiadienis, 2012 birželio 13 15:15
Paskelbta: Trečiadienis, 2011 lapkričio 23 10:08

Papildoma informacija